Over Stien Pattyn

Tijdens mijn opleiding geraakte ik gepassioneerd door kinderkinesitherapie tijdens een stage in een school. Na mijn opleiding algemene kinesitherapie volgde ik een opleiding pediatrische revalidatie. Na mijn opleiding pediatrische kinesitherapie volgde ik de Bobath opleiding. Nadien vond ik snel werk al kinesitherapeute in een groepspraktijk waar er vooral met kinderen werd gewerkt. De collega’s hadden allemaal een Bobathopleiding gevolg waardoor we veel van elkaar leerden. Na enkele jaren zochten mijn man en ik een pand in Waregem. Hij is afkomstig van Waregem vandaar dat we in die richting iets zochten. We vonden snel een pand in Waregem om aldaar een kinépraktijk te starten. Ook het bijzonder onderwijs waar ik werkte met kinderen voor pediatrische revalidatie kon ik mijn Bobath achtergrond goed gebruiken omdat er ook veel kinderen schoolgaan met een zware beperking (oa.CP-kindjes). Ondertussen wonen we nu al 14 jaar in Waregem. Mijn man verhuisde onlangs naar een andere ruimte waardoor er thuis in Waregem terug meer ruimte vrijkwam om aldaar verder te werken als Bobath therapeute. Daar is er nu voldoende ruimte om als pediatrische therapeute te werken op een rustige locatie. Aangezien ik jaren ervaring heb als Bobath therapeute denk ik wel dat ik een meerwaarde kan bieden in regio Waregem.

Wat doe ik Mijn specialiteiten, zowel door opleiding als ervaring, liggen vooral bij baby’s, peuters en kleuters met moeilijkheden in de motorische ontwikkeling.

Rollen, kruipen, zitten, stappen ....

Soms worden deze ontwikkelingsmijlpalen niet spontaan bereikt en hebben sommige baby’s of peuters een extra duwtje nodig. Deze problemen kunnen zeer uiteenlopend zijn.

De kinderen bij wie de ontwikkeling niet spontaan verloopt, hebben echter nood aan begeleiding om op deze manier de psychomotorische ervaringen te kunnen opdoen die zo belangrijk zijn voor hun ontwikkeling.

Motorische aard.

Bepaalde kinderen vertonen een licht vertraagde motorische ontwikkeling van voorbijgaande aard.

Door diverse bewegingen en houdingen uit te lokken worden de kinderen op een speelse manier op weg geholpen naar hun motorische mijlpalen. Er kunnen ook gerichte tips gegeven worden aan de ouders betreffende houding, hantering, spel,… zodat op deze manier ook de ouders de verdere ontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren en ondersteunen.

Medische aard.

Andere kinderen vertonen min of meer vertraagde neuromotorische ontwikkeling met een duidelijke medische problematiek al dan niet geassocieerd met bijvoorbeeld cerebrale parese (CP).

Bij kinderen met CP wordt de toenadering gebaseerd op enkele belangrijke Bobath principes. Hier is het reguleren van de tonus en het gebruik van steun- en evenwichtsreacties zeer belangrijk. Dit, in combinatie met het aanleren van nieuwe bewegingsstrategieën, geeft het kind de mogelijkheid om zijn houdingen en bewegingen beter te controleren.

Eén van de basisprincipes van Bobath steunt op de plasticiteit van het zenuwstelsel en wijst op het belang van vroegtijdige behandeling.

Over mij

In 1996 startte ik de studies Motorische Revalidatie en Kinesitherapie aan de Universiteit Gent. Tijdens een stage in een privé-praktijk waar men vooral met kinderen werkte, besefte ik dat dit segment me uitermate boeide. Het was dan ook een evidente keuze om na mijn kiné-opleiding een specialisatiejaar Pediatrische Revalidatie bij te studeren aan de Katholieke Universiteit Leuven.
Na deze specialisatie kon ik onmiddellijk aan de slag in een groepspraktijk in Kluisbergen, waar hoofdzakelijk met kinderen werd gewerkt. Eens werkzaam in dit domein en helemaal gebeten door de microbe raadde praktijkeigenaar Patrick Algoet (Bobath Teacher) me aan om de Bobath Cursus te volgen.
Daarnaast werk ik als kinesitherapeute sinds 2001 ook deeltijds in het Bijzonder Onderwijs.
Sinds 2017 heb ik mijn eigen praktijk in Waregem (Sint-Eloois-Vijve)

Stien Pattyn

Doelgroep Hier kan u onder andere terecht voor baby’s en peuters met:  • prematuriteit
  • poepschuivers
  • voorkeurshouding
  • vertraagde motorische ontwikkeling
  • lage spierspanning
  • laxe gewrichten
  • neurologische aandoeningen
  • gebrek aan bewegingsdrang
  • ...

Foto's